Fişe şi mufe glisante izolate

SECŢIUNEA CONDUCTORULUI DE RACORD (mm2)