Presă hidraulică manuală

DOMENIU DE PRESARE / SECŢIUNEA DE TĂIERE (mm2)