Clemă şir derivaţie, care se poate deschide

SECŢIUNEA CONDUCTORULUI DE RACORD (mm2)