LABORATORUL DE TEHNICA ILUMINATULUI

2019.05.24.

Scopul fi rmei este ca din depozitul nostru în fi ecare caz să ajungă produse de calitate partenerilor noştri.
Am creat laboratorul nostru de iluminat pentru a sprijinii această preocupare, unde avem posibilitatea de
a verifi ca parametrii surselor de lumină comercializate de către noi:

Ce face ca garanţia Tracon să fi e reală ?

  • Furnizorii sunt selectaţi în principal pe baza produselor de calitate, fiabile
  • Datele tehnice ale produselor noastre se verifică în laboratorul propriu, în mod regulat
  • Pe sursele noastre de lumină sunt înscrise datele reale măsurate de noi.
  • Efectuăm test de anduranţă în condiţii extreme
  • Produsele noastre sunt supuse testelor pentru verificarea compatibilităţii electromagnetice
  • Satisfacem în permanenţă cele mai recente cerinţe ale standardelor de referinţă
  • 2 ani garanţie pentru sursele LED şi pentru corpurile de iluminat
  • 5 ani garanţie pentru corpurile de iluminat Professional LED
  • Tracon Electric are certificare ISO 9001

Măsurătorile le efectuăm în mod continuu şi pe produsele existente în stoc, astfel fi ecare partener se poate baza pe calitatea constantă a surselor noastre de lumină.

Oaspeţii sunt bineveniţi în Laboratorul TRACON !