LABORATORUL DE TEHNICA ILUMINATULUI

Scopul fi rmei este ca din depozitul nostru în fi ecare caz să ajungă produse de calitate partenerilor noştri.
Am creat laboratorul nostru de iluminat pentru a sprijinii această preocupare, unde avem posibilitatea de
a verifi ca parametrii surselor de lumină comercializate de către noi:

Ce face ca garanţia Tracon să fi e reală ?

  • Furnizorii sunt selectaţi în principal pe baza produselor de calitate, fiabile
  • Datele tehnice ale produselor noastre se verifică în laboratorul propriu, în mod regulat
  • Pe sursele noastre de lumină sunt înscrise datele reale măsurate de noi.
  • Efectuăm test de anduranţă în condiţii extreme
  • Produsele noastre sunt supuse testelor pentru verificarea compatibilităţii electromagnetice
  • Satisfacem în permanenţă cele mai recente cerinţe ale standardelor de referinţă
  • 2 ani garanţie pentru sursele LED şi pentru corpurile de iluminat
  • 5 ani garanţie pentru corpurile de iluminat Professional LED
  • Tracon Electric are certificare ISO 9001

Măsurătorile le efectuăm în mod continuu şi pe produsele existente în stoc, astfel fi ecare partener se poate baza pe calitatea constantă a surselor noastre de lumină.

Oaspeţii sunt bineveniţi în Laboratorul TRACON !