Clemă şir distribuţie

SECŢIUNEA CONDUCTORULUI DE RACORD (mm2)