KETO Separatoare cu siguranţe MPR cu montaj pe contrapanou

CURENT NOMINAL (A)