Laboratorul mecanic

Tracon Electric comercializează numai produse conforme cu cerinţele acceptate în Uniunea Europeană. În scopul de a verifi ca în mod constant furnizorii noștri , ne-am construit într-un mod unic propriul laborator electric și mecanic. Prezentăm cu mândrie inventarul de instrumente, din care unele instrumente nu numai că nu se găsesc la societăţile care importă respectiv comercializează, ci chiar la unele laboratoare de verifi care naţionale. Astfel putem afi rma hotărât că declaraţiile noastre de conformitate CE sunt reale, pe baza datelor măsurate în mod continuu de către noi!


Aparat de rupere la tracţiune verifi căm nu numai piese din material plastic de exemplu fașete, dar verifi căm chiar și sertizarea papucului pe conductor dacă este adecvată.


Cu echipamentele de testare cu fi r incandescent și cu arzător tip ac testăm riscul de foc a produselor noastre, din material plastic.

În camera climatică, între -30°C ÷ +150°C, putem testa funcţionarea chiar și a surselor LED

Cu echipamentul de testare a rezistenţei la intemperii este posibilă verifi carea la îmbătrânire a produselor destinate utilizării în exterior, în primul rând comportarea produselor fabricate din material plastic

Putem efectua măsurători de încălzire până la un curent de sarcină de 400 A, respectiv avem posibilitatea verifi cării caracteristicii timpcurent la siguranţe automate, relee termice de protecţie a motoarelor, cu instrumente de mare precizie.


Cu camera infraroșie efectuăm înregistrări ale surselor de caldură.

Verifi căm fi ecare bloc cu protecţie diferenţială datorită importanţei de protejare a vieţii.