Siguranţe automate tip DC, pentru reţele electrice de curent continuu