Aparate de măsură manuale

MĂRIMEA DE MĂSURAT

NATURA CURENTULUI / TENSIUNII