Aparate de măsură modulare care se pot fixa pe şină de montaj