Regulament cu privire la protecția și prelucrarea datelor

Regulament cu privire la protecția și prelucrarea datelor

1. Scopul Regulamentului

Prezentul regulament are scopul de a stabili principiile şi politica de protecție, precum și prelucrarea datelor utilizate de către compania Tracon Budapest Kft (sediul: 2120 Dunakeszi, Pallag u.23., număr de înregistrare la Registrul Comerţului: 13-09-061744, autoritatea la care este în evidenţă: Judecătoria din Capitală, ca şi instanţă de registru, cod fiscal: 10406218-2-13).                  

Conform certificatului constatator valabil, emis de către Ministerul de Justiţie, TRACON Budapest Kft. (denumită în continuare: Prestator) poate presta servicii de livrare la domiciliu, conform prevederilor legale. Scopul prezentului regulament este ca pe parcursul serviciilor oferite de către Prestator, în orice domeniu, oricărei persoane, indiferent de naţionalitate sau domiciliu, prin prelucrarea automatizată a datelor sale (protecţia datelor), să-i fie respectate drepturile şi libertăţile fundamentale, în special dreptul la viaţa privată.

2. Denumirea operatorului

Denumire: TRACON Budapest Kft.        

Sediul şi adresa poştală: 2120 Dunakeszi, Pallag utca.23           

Număr de telefon: +36 27 540 000 

Numărul registrului de evidenţă a prelucrărilor: NAIH-58863/2012 (link al documentului) 

3. Prelucrarea datelor personale

3.1. Înregistrare. Pentru înregistrare, Partenerul va furniza, în mod obligatoriu, următoarele date personale:    

  • nume utilizator,
  • adresa de e-mail,
  • parolă,
  • adresa de facturare (nume, denumire stradă, număr de casă, localitatea, codul poştal),
  • adresa de transport (nume destinatar, denumire stradă, număr de casă, localitatea, codul poştal),
  • număr de telefon.

3.2. Datele tehnice care sunt înregistrate pe parcursul funcţionării sistemului: adresa calculatorului de pe care se accesează, care se generează pe parcursul utilizării serviciilor şi pe care serverul nostru web o va stoca, ca un rezultat automat al proceselor tehnice. Datele sunt înregistrate de către sistem, în mod automat, fără aprobarea sau acţiunea specială a utilizatorului, la accesare, iar la ieşire sunt înscrise în fișierele jurnal. Aceste date – în afară de situaţiile prevăzute de lege – nu pot fi asociate cu alte date cu caracter personal ale utilizatorului. La aceste date doar operatorul are acces, în mod exclusiv.

3.3 Magazinul On-line Tracon nu colectează nici un fel de date de la Parteneri, care nu i-au fost furnizate de aceştia. Partenerul acceptă, în mod special, în vederea satisfacerii cât mai bune a nevoilor sale, stocarea pe calculatorul său a unor fișiere mici de date, denumite module cookie. Aceste module cookie pot fi şterse de către partener de pe calculatorul său sau pot fi refuzate prin setarea browser-ului. Partenerul ia la cunoştinţă că Magazinul On-line Tracon utilizează aşa numitele module cookie de sesiune şi module cookie permanente. Modulele cookie de sesiune sunt temporare, şi depozitează informaţii doar atât timp cât Partenerul foloseşte Magazinul On-line, după care sunt şterse. Modulele cookies permanente păstrează informaţii pentru o vreme mai lungă sau până la ştergerea lor manuală. Termenul de păstrate a modulelor cookie depinde şi de setările din browser-ul utilizat de către Partener. Partenerul ia la cunoştinţă că Magazinul On-line Tracon utilizează module cookie de conversie diferenţiat, în baza funcţionalităţii lor, care ne permite analizarea fiecărui canal de comercializare; module cookie de urmărire care, împreună cu modulele cookie de conversie, ne permit o analiză a canalelor mai exactă; module cookie de marketing, în baza cărora Partenerul va primi conţinuturi şi oferte personalizate; module cookie analitice care urmăresc obiceiurile de utilizare a paginilor web de către partener; precum şi module cookie inevitabile care oferă informaţii legate de funcţii de bază (de ex. căutare).

4. Temeiul juridic, scopul şi modalitatea prelucrării datelor

4.1. Prelucrarea de date are loc în baza declaraţiei voluntare a utilizatorilor conţinutului paginilor de internet www.tracon.hu şi www.traconelectric.com (în continuare Magazinul On-line Tracon), în baza unei informări satisfăcătoare, privind acordul expres al utilizatorului ca datele comunicate pe parcursul utilizării paginii să fie prelucrate. Temeiul juridic al prelucrării datelor este acordul voluntar al persoanei în cauză, conform prevederilor punctului a) al alin. (1) din paragraful 5 al Legii CXII din 2011 privind autodeterminarea informațională și libertatea de informare (Leg. informaţiilor). Acordul este dat de către Utilizator, în ceea ce priveşte fiecare prelucrare de date, prin utilizarea Magazinul On-line, odată cu înregistrarea, precum şi cu furnizarea datelor în cauză.

4.2. Scopul prelucrării datelor este asigurarea serviciilor de către Magazinul On-line Tracon. Prestatorul păstrează datele furnizate de către Partener referitoare la scop, în mod exclusiv pentru onorarea comenzii, pentru transportul la domiciliu, pentru asigurarea facturării, pentru trimiterea newsletter-ului, în cazul în care utilizatorul a solicitat o astfel de opțiune, şi pentru dovedirea ulterioară a condiţiilor de încheiere a eventualului contract. Datele furnizate voluntar de utilizator sunt păstrate pe unităţile noastre informatice şi de trimitere a newsletter-ului cu ajutorul software-urilor, unde sunt realizate și păstrate copii de siguranţă (doar cazual şi în mod exclusiv din motive tehnice). Înscrierea poate fi anulată oricând, prin accesarea link-ului de dezabonare, care se găseşte în subsolul oricărei scrisori electronice trimise de noi. Operatorul asigură, în fiecare scrisoare, posibilitatea dezabonării.

4.3. Scopul datelor care sunt înregistrate în mod automat este întocmirea de statistici, dezvoltarea tehnică a sistemului informatic, protejarea drepturilor utilizatorilor.

4.4. Operatorul nu va utiliza, respectiv nu va avea voie să utilizeze datele personale furnizate, într-un alt scop decât cel descrise la acest punct. Comunicarea datelor personale către o terţă persoană sau către autorităţi – dacă legea nu prevede altfel, în mod imperativ – este posibilă doar cu acordul anterior şi expres al utilizatorului.

4.5. Operatorul nu verifică datele personale furnizate acestuia. Răspunderea pentru exactitatea datelor furnizate îi revine exclusiv persoanei care le-a oferit. Cu ocazia furnizării adresei de e-mail, fiecare Partener asigură că doar el utilizează serviciile de pe adresa de e-mail furnizată. Având în vedere asumarea responsabilităţii, orice fel de responsabilitate legată de accesările de pe o adresă de e-mail, cade în sarcina utilizatorului care a înregistrat acea adresă de e-mail.            

5. Perioada prelucrării datelor

           

5.1. Prelucrarea datelor personale furnizate în mod obligatoriu pe parcursul înregistrării începe odată cu înregistrarea şi durează până la ştergerea acesteia. În cazul datelor care nu sunt obligatorii, prelucrarea începe în momentul furnizării acestora şi durează până la ştergerea lor. Ştergerea înregistrării de către Partener sau de către Prestator poate avea loc oricând, în modalitățile şi în cazurile specificate de Condiţiile Contractuale Generale (în continuare CCG).

5.2. Datele înscrise în jurnal – cu excepţia datei ultimei vizite, care este suprascrisă în mod automat– sunt păstrate de sistem timp de 6 luni de la data înscrierii lor în jurnal.

5.3. Prevederile de mai sus nu se referă la îndeplinirea obligaţiilor de arhivare prevăzute de către normele legale (de ex.: Legea Contabilităţii), nici la prelucrarea datelor furnizate în baza altor acorduri, pe parcursul înregistrării în Magazinul On-line, sau prin alte modalităţi.

6. Accesul la date, transmiterea datelor, prelucrarea datelor.

6.1. În mod general, doar Prestatorul şi salariaţii interni ai Prestatorului au dreptul de a cunoaşte datele, iar acestea nu vor fi publicate sau transmise unor persoane terţe.

6.2. Pentru exploatarea sistemului informatic de bază, pentru onorarea comenzilor, în timpul decontărilor, Prestatorul poate utiliza prelucrători de date (de ex.: operator de sistem, firmă de curierat, contabil). Prestatorul nu este răspunzător pentru procedura de prelucrare a datelor utilizată de către aceste persoane externe. Prestatorul, în vederea eliberării facturii electronice, va transmite datele furnizate de către persoana interesată către Partener. Scopul transmiterii datelor: eliberarea unei facturi electronice către persoana interesată, care va fi trimisă de către Prestator, pe cale electronică, pe adresa furnizată de persoana interesată.

6.3. În afara celor de mai sus, datele personale referitoare la Partener vor fi transmise în mod exclusiv în situaţii stabilite imperativ în lege sau în baza acordului Partenerului.

7. Drepturile utilizatorului şi posibilităţile de exercitare a drepturilor

7.1. Partenerul are oricând dreptul de a solicita informaţii despre utilizarea propriilor date personale operate de către Prestator și le poate modifica oricând, în modalităţile stabilite în CCG. În plus, Partenerul are dreptul să solicite ştergerea datelor sale, folosind modalităţile de contact specificate în acest punct.

7.2. Prestatorul acordă, la cererea Partenerului, informaţii despre datele prelucrate de către acesta, legate de persoana interesată, cu privire la scopul, temeiul legal, durata prelucrării datelor, respectiv la persoanele care primesc sau au primit datele sale, precum şi la scopul acestei acțiuni. Prestatorul va oferi informaţiile solicitate, în scris, în termen de 30 de zile de la înaintarea cererii.

7.3. Persoana interesată îşi poate exercita drepturile, utilizând următoarele date de contact:

Adresă de corespondenţă: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 23.          

 Serviciu clienţi : +30 27 540 000

Partenerul poate adresa salariatului Prestatorului, orice întrebare sau observaţie legată de prelucrarea datelor, utilizând datele de contact precizate la punctul 7.3.

7.4. Partenerul are oricând dreptul de a cere corectarea datelor greşite sau ştergerea acestora. Unele date pot fi corectate personal de către Partener, prin intermediul Magazinului On-line, în alte cazuri Prestatorul va şterge datele în termen de 3 zile lucrătoare de la iniţierea solicitării, situație în care acestea nu vor mai putea fi recuperate. Ştergerea nu se referă la obligaţiile de prelucrare realizate în baza prevederilor legale (de ex.: Legea Contabilităţii), acestea fiind păstrate de către Prestator pentru perioada necesară.

7.5. Partenerul îşi poate exercita drepturile în faţa instanţei de judecată, în baza prevederilor Legii informaţiilor şi ale Codului civil (Legea IV din anul 1959). De asemenea, acesta se poate adresa şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Datelor și Libertatea Informaţiei (ANPDLI) (1125 Budapesta, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) în cazul unor plângeri legate de modalitatea de gestiune a datelor de către operatorul de date.

7.6. Dacă pentru furnizarea serviciilor, Partenerul a furnizat în timpul înregistrării datele unei  persoane terţe sau pe parcursul utilizării Magazinului On-line Tracon a provocat daune, în orice mod, Prestatorul are dreptul de a solicita despăgubiri de la Partener. Prestatorul, în astfel de situaţii, va acorda orice ajutor necesar autorităţii competente, în scopul identificării persoanei care a încălcat prevederile legale.

8. Utilizarea adreselor de e-mail

8.1. Prestatorul acordă o atenţie deosebită utilizării legale a adreselor poştale electronice gestionate de către acesta. Astfel, acestea vor fi utilizate doar în modalităţile precizate mai jos, în vederea trimiterii de e-mailuri (de informare sau publicitate).

8.2. Gestionarea adreselor de e-mail serveşte, în primul rând, identificării Partenerului, executării comenzilor, desfășurării corespondenței pe parcursul utilizării serviciilor, acesta fiind scopul principal al trimiterii e-mail-urilor.

8.3. În cazul modificării serviciilor oferite de către Prestator sau a CCG, informarea cu privire la modificări sau la modificarea serviciilor Prestatorului se va face de către Prestator sub formă electronică și va fi trimisă persoanei interesate pe e-mail. De la o astfel de „listă de informare” nu există posibilitatea dezabonării, iar aceste informări nu vor fi folosite de către Prestator în scopuri publicitare.

8.4. Pe adresele electronice furnizate pe parcursul înregistrării, Prestatorul nu va trimite scrisori cu conţinut publicitar sau reclame (newsletter) decât cu acceptul expres al Partenerului, în cazurile şi modalităţile permise de normele legale. Utilizatorul se poate dezabona oricând de la newsletter, cu ajutorul link-ului din subsolul newsletter-ului.

9. Dispoziţii diverse

9.1. Sistemul Prestatorului poate selecta informații legate de activitatea Partenerului, care nu pot fi asociate cu alte date pe care Partenerul le-a furnizat cu ocazia înregistrării şi nici cu date care se generează cu ocazia utilizării altor servicii sau a paginilor de internet.

9.2. În toate cazurile în care operatorul de date doreşte să utilizeze datele furnizate într-un scop diferit de cel pentru care au fost înregistrate iniţial, va informa în acest sens Partenerul şi va obţine anterior acordul expres în acest sens, respectiv îi va asigura acestuia posibilitatea de a interzice utilizarea lor.

9.3. Prestatorul se obligă să asigure securitatea datelor, să ia măsurile tehnice necesare pentru protecția datelor înregistrate, păstrate şi utilizate, precum şi să depună toate eforturile pentru a împiedica distrugerea, utilizarea sau modificarea ilegală a acestora. Acesta se obligă să atenționeze toate persoanele terţe cărora le transmite sau le înmânează aceste date cu privire la îndeplinirea obligaţiilor care le revin în acest sens.

9.4. Prestatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, cu informarea prealabilă a Partenerilor. După intrarea în vigoare a modificării, Partenerul își va exprima acordul cu privire la utilizarea serviciului, acceptând mențiunile cuprinse în Regulamentul modificat.

Dunakeszi, 19 februarie 2016

 

Subsemnatul, DORAN LUCIAN GEORGE, traducǎtor autorizat de Ministerul Justitiei cu nr.33511, certific exactitatea traducerii cu textul înscrisului original din limba maghiarǎ în limba românǎ.