Separatoare cu siguranţe MPR

CURENT NOMINAL (A)

NUMĂR DE POLI