Verificări de tehnica iluminatului şi proiecte de iluminat

În laboratorul de iluminat verifi căm în mod continuu produsele de tehnica iluminatului asigurând astfel că putem livra întotdeauna produse de bună calitate clienţilor noștri.

Sprijinim munca în comun efectuată cu colaboratorii noștri prin proiecte de iluminat realizate în prealabil, utilizînd programul de proiectare RELUX.