CIL pentru iluminarea tableiîn sala de clasă, asimetric