elee de recuplare automată la creşterea/scăderea tensiunii